Eldningsförbud Sörmland

Eldningsförbud

Från och med 29 juli kl. 14.00 är det eldningsförbud. Förbudet gäller tills vidare. Eldningsförbudet betyder att eldning på marken inte är tillåten. Du får grilla i till exempel vanliga trädgårdsgrillar eller iordningsställda grillplatser.

Fire ban from July 29. It is forbidden to light fires. The prohibition applies until further notice.

For information in English please visit dinsakerhet.se.

Du får inte elda med öppen låga utomhus

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är förbjuden. Det gäller även eldning i tunna eller liknande även om den står på ett obrännbart underlag.

Du får inte använda engångsgrill

Du får inte använda engångsgrill även om den står på ett obrännbart underlag.

Du får använda fasta grillplatser och hemmagrillar

Symbol.Grillplats med grön ring runt.

Det är tillåtet att använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand.

Du får använda trädgårdsgrillar som står på ben, som gör att själva grillen inte är i kontakt med marken eller är nära marken.

Under eldningsförbud tänk gärna på att:

  • inte slänga cigarettfimpar i diken eller i skogen.
  • vara försiktig med arbete med maskiner i skog och mark, de kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera).

Frågor och svar om eldningsförbud

Läs mer om vad som gäller under eldningsförbud i frågor och svar.

Eldningsförbudet gäller tills vidare

Eldningsförbudet gäller tills vidare och upphör då räddningschef i beredskap på Sörmlandskustens räddningstjänst beslutar om det. Informationen finns då här på webbplatsen.

Vem beslutar om eldningsförbud?

I Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta är det Sörmlandskustens räddningstjänst eller Länsstyrelsen Södermanland som bestämmer om det ska råda eldningsförbud eller inte. Räddningstjänsten kan också avråda från eldning.