Fel att Skriva Kolmården

Ser att skyltar är ändrade. parken heter INTE Kolmården det heter hela området vi bor i Så att sätta upp skyltar med enbart ordet Kolmården och avstånd och pilar är så fel. De borde ändras till Djurpark eller Kolmårdens Djurpark. att Parken tagit namnet som sitt är fel för Kolmården i sig har en historia innan parken inte ens fanns.

Vet det är många som ogillar då man enbart skriver Kolmården då man menar just djurparken. men som med allt annat så kommer vi nog inte få se någon ändring.

O ringen 2019

8600 redan anmälda till O-Ringen Kolmården 2019 i Norrköping!

Intresset för O-Ringen Kolmården 2019 i Norrköping är mycket stort och prognoserna pekar mot ett stort deltagarantal och en riktig folkfest under vecka 30 nästa sommar.

I samband med O-Ringens första anmälningsstopp, som var på torsdagen, strömmade det in tusentals anmälningar och i dagsläget är hela 8600 deltagare anmälda.

– Det allra viktigaste för oss är att de som kommer hit får en bra upplevelse men självklart ser det väldigt positivt ut med anmälningsläget och det ger oss en indikation på att det ganska tuffa mål vi satt upp att nå över 20 000 deltagare, kan vara nåbart. Vi måste fortsätta jobba hårt med förberedelser och marknadsföring och det är jag helt trygg i att hela vår organisation kommer att göra, avslutar Tomas Öberg.

Vi hälsar alla deltagare varmt välkomna till O-Ringen Kolmården 2019 i Norrköping!

Till O ringens hemsida

Ridskolorna får stöd

Ridskoleföreningar i Norrköping som redan har stöd av kommunen kommer att få extra bidrag för ökade foderkostnader på grund av sommartorkan, rapporterar P4 Östergötland.

Hö blev bristvara efter sommarens torka med dålig skörd på många håll och priset på foder har stigit kraftigt.

Norrköpings kommun har satt av 440 000 kronor för ett tillfälligt bidrag. Ridskolorna får kompensation i form av ett schablonbelopp per häst, räknat på höpriset under åtta månader.

Kolmården mer än bara Djurpark!